Danh mục Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Trực Hotline và Xử lý đơn hàng Online

12/09/2018

Remax là thương hiệu thuộc Tổng công ty Công nghiêp tinh luyện Hongkong, với trung tâm phát triển được thành... Xem thêm

Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp

12/09/2018

Remax là thương hiệu thuộc Tổng công ty Công nghiêp tinh luyện Hongkong, với trung tâm phát triển được thành... Xem thêm

Tuyên dụng Trưởng phòng PR-Marketing

11/09/2018

Remax là thương hiệu thuộc Tổng công ty Công nghiêp tinh luyện Hongkong, với trung tâm phát triển được thành... Xem thêm

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp

11/09/2018

Remax là thương hiệu thuộc Tổng công ty Công nghiêp tinh luyện Hongkong, với trung tâm phát triển được thành... Xem thêm

Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng Online

11/09/2018

Remax là thương hiệu thuộc Tổng công ty Công nghiêp tinh luyện Hongkong, với trung tâm phát triển được thành... Xem thêm

Tuyển dụng Nhân viên Telesale

11/09/2018

Remax là thương hiệu thuộc Tổng công ty Công nghiêp tinh luyện Hongkong, với trung tâm phát triển được thành lập... Xem thêm